Thursday, April 9, 2009

Thư Gửi Bạn

Ann Arbor, ngày 9 tháng 4 năm 2009

Bạn thân mến!

Bạn sắp đến trường đại học Michigan rồi! Xin chúc mừng bạn. Ở đây thực sự vui và làm bạn bè rất dễ. Chúng ta sẽ đi chơi quanh thành phố Ann Arbor. Khi đói chúng ta có thể ăn ở nhiều chỗ ngon và đi uống nước sinh tố ở Bubble Island. Lớp học tại trường đại học Michigan khó nhưng thú vị. Bạn sẽ rất thích trừơng này.

Hẹn gặp bạn sớm!

Vu Nguyen

2 comments:

  1. Tôi quên về Bubble Island. Bubble Island rất ngon. Khi bạn thân tôi đến tôi sẽ ̣đi Bubble Island với bạn tôi.

    ReplyDelete
  2. Tôi ghết nhà hàng Bubble Island tại vì tôi không thích uống nước đó.

    ReplyDelete