Monday, April 27, 2009

Mùa hè

Mùa hè này tôi sẽ tìm việc làm để kiếm tiền cho học kỳ sau. Tôi sẽ đi biển với bạn bè của tôi và đi Michigan Adventures với gia đình tôi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và vui chơi. Tôi hy vọng các bạn sẽ có một mùa hè vui sướng!

No comments:

Post a Comment